dissabte, 2 de gener de 2016

Un altre dels pobles abandonats i pràcticament a punt de desaparèixer per complet que existeixen a les nostres muntanyes: Gallicant.
Abandonat des de la dècada dels anys 50, actualment està totalment en ruïnes. La foto és del 1965.

Sempre ha format part del terme d'Arbolí, tot i que està ubicat al límit de l'antic terme de Siurana (ara Cornudella), amb qui hi mantenia bones relacions.

<Més>