dilluns, 10 d’agost de 2015

L'antic barri de l'Esperança, avui desaparegut.

Fou construït a principis dels anys 70, per acollir els damnificats per la rierada del 1970 i en la línia d'eradicació del barraquisme existent a Tarragona. Poc a poc s'anà degradant i marginalitzant. Finalment s'enderrocà a mitjans dels 90. Va ser un barri que durà tan sols poc més de 20 anys.

Estava situat entre Bonavista i la carretera de Reus.

<Més>