dilluns, 17 d’agost de 2015

El Portal de la Saura, a Alcover, un dels 2 portals de la muralla que encara queden dempeus.

Era l'entrada del camí de Reus en un dels extrems del carrer Major, que acabava a l'altra punta amb el portal de Sant Miquel, sortida de la vila cap a Montblanc.

Observem com la casa sobre el portal de l'esquerra encara es conserva actualment, però la del portal de la dreta ha canviat totalment.

<Més>