dissabte, 6 de setembre de 2014

L'antic poble de Tamarit, reconvertit en restaurant després de ser abandonat.
Tot i que popularment es coneix el conjunt com a "Castell de Tamarit", el castell tan sols és un dels edificis. El recinte emmurallat és un poble sencer, que fins i tot compta amb l'antiga església parroquial.

Les cases construïdes fora muralles s'han anat perdent, però el recinte dins les muralles es conserva molt bé, gràcies a un ric americà que comprà el poble a principis del segle XX.

Tot i que és molt proper a Altafulla, forma part del terme de Tarragona.

<Més>