dissabte, 26 de juliol de 2014

Avui, dia de Santa Anna, es celebren a Reus les festes del barri de Santa Anna. Unes festes que en l'antiguitat havien sigut molt importants, especialment al segle XIX. Només eren superades per la Festa Major de la ciutat.
L'any 1935 (a la foto) es van celebrar les últimes, que la guerra estroncà. L'any 2012, algunes entitats del barri i alguns veïns les recuperaren.

La foto és del tram alt del carrer de Santa Anna, entre la raval i el carrer de l'Amargura.